Krusada

Krusada is een organisatie die beschutte leef- en werkplekken aanbiedt met professionele begeleiding op maat. Er wordt met een Christelijke denkwijze aan de 4 levenspijlers gewerkt: wonen, werken, relatie en zingeving.

Krusada biedt verschillende vormen van begeleiding voor de verschillende doelgroepen verdeeld over verschillende projecten. Een van de doelen die stichting Krusada heeft is, het verlenen van deskundige hulp aan (ex)verslaafden, (ex)gedetineerden, huiselijk geweld slachtoffers, mensen met licht verstandelijk beperking en mensen met lichamelijk beperking.