Het EOZ-team bestaat uit basispsychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagoog generalisten, schoolmaatschappelijk werkers, leerkrachten en onderwijsassistenten met diverse expertises en specialisaties binnen de onderwijszorg.

Ons team biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die door leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. In samenwerking met de school, wordt aan elke leerling de nodige zorg en begeleiding gegeven. Het EOZ stelt je in de gelegenheid om de beste versie uit jezelf te halen.