Workshops 2021

Professionals

Radiotherapeutisch laborant Jonathan Leocadia en collega Timothy Mourillon verzorgden de workshop namens het Curaçao Medical Center (CMC). Zij legden uit wat hun vak inhoudt en hoe hun werkdagen eruitzien. Collega en IC-verpleegkundige Christopher Willems gaf een presentatie. Senior analiste Jurnille d’Arnault-Carlo en haar collega’s Zenaida Caldera (medisch analist) en Lars Althaus, (forensisch patholoog) van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) vertelden wat het betekent om in een medisch laboratorium te werken.

Ook op het Maria Immaculata Lyceum (MIL) waren de ruim 20 leerlingen enthousiast over de workshop. De eerste workshop van het Curaçao Medical Center werd gegeven door Migalda Rosalia, neonatologie verpleegkunde en door Ange-Marie Mercera, verpleegkundige Obstetrie & Gynaecologie.
Namens het Analytisch Diagnostisch Laboratorium (ADC) waren dat analiste Jurnille d-Arnault-Carlo en haar collega Nasser Ajubi, klinisch chemicus. Dr. Nasser Ajubi gaf uitleg over zijn studie en werktaken bij het ADC.
“There’s never a dull moment; geen enkele dag is hetzelfde en dit maakt mijn baan interessant.” Hij sloot zijn workshop af met de kreet “We need you!”.
Hij legde uit dat er op Curaçao een dringende behoefte is aan laboratorium specialisten, en zeker klinisch chemici.
De voertaal was op verzoek van de leerlingen Papiaments.
De leerlingen vonden het leuk en ook een beetje spannend om bloed te laten prikken. De microscoop was weer populair, net als bij de workshops op het Radulphus College.

In de enquête achteraf gaven de leerlingen aan zéér tevreden te zijn. Ze zouden graag meer workshops willen, onder meer over pathologie, psychologie, biochemie, neurochirurgie, oncologie, radiologie en seksuele voorlichting.

De scholieren leerden wat een bloeddruk meting is. Wat is gemiddeld voor een onderdruk en een bovendruk? Enthousiast gingen ze aan de slag. Eerst klassikaal de bloeddruk meten van een van de docerende zorgprofessionals. Daarna, het leukste natuurlijk, elkaars bloeddruk meten. Het leidde tot grote hilariteit! Uit de enquête bleek grote tevredenheid over de workshop. Leerlingen gaven suggesties voor een vervolg; bijvoorbeeld informatie over het vak psycholoog of psychiater. “Wat fijn dat we deze workshops kunnen geven.” stelde radiodiagnostisch laborant Timothy Mourillon van het CMC achteraf vast.

De leerlingen waren enthousiast over de workshop. Ruim 80% beoordeelde de workshop als ‘goed’. Tijdens het advies ‘never give up’ van radiotherapeutisch laborant Jonathan Leocadia is het muisstil in klas. “Als je gaat studeren, ga dan ook echt studeren!” moedigde hij de jongeren aan. En als uitsmijter: “Money isn’t everything.”

Vervolg

Na de eerste succesvolle sessies op het MIL en het Radulphus College zijn er inmiddels meer middelbare en SBO scholen op Curaçao aangesloten. Zo zijn er plannen voor workshops op Eligia Martier SBO en op de scholen van het VPCO. In overleg met het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen in de toekomst ook scholieren op Aruba, Bonaire en Sint Maarten aan de beurt.

Leerlingen

De professionals geven de workshops aan scholieren vanaf de derde klas van de middelbare school. Leerlingen die bezig (gaan) zijn met hun eindexamen en studiekeuze. Tijdens de eerste workshop – begin 2021 – op het Radulphus College was er veel belangstelling; ruim 60 leerlingen deden enthousiast mee. Als het aan hen ligt komen er meer workshops over werken in de zorg. Ze willen graag meer weten over verloskunde, psychiatrische verpleegkunde en forensische pathologie!

Interactie

De workshops hebben ook een interactief deel. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld ter plekke bloed laten prikken in de vingertop. Bij de laboranten mogen ze door een echte microscoop kijken.