Help, hoe werkt de toelating tot Geneeskunde in Leiden?

Shonnan, kon ta? Mijn naam is Anouk van den Berg (23) en ik ben momenteel bezig met mijn vierde jaar Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden. In deze blog leg ik jullie uit hoe de toelating tot de studie Geneeskunde in Leiden werkt. Het is mij na twee keer proberen gelukt en mijn tips deel ik graag!

Gastblog 2 van Anouk van den Berg, januari 2021

Decentrale selectie

Dit is een selectie toets die de Universiteit Leiden gebruikt om zo hun kandidaten te selecteren voor de studie Geneeskunde. De selectie bestaat uit twee rondes. De eerste ronde is de Biomedical Admissions Test (BMAT). En de tweede ronde bestaat uit drie gesprekken. De BMAT is een Engelse toets die op zichzelf weer bestaat uit drie onderdelen. Deze onderdelen zijn als volgt.

Eerste ronde

In het eerste onderdeel van de BMAT toetsen ze je algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumenten begrijpen, data-analyse en het trekken van conclusies. In het tweede onderdeel toetsen ze in hoeverre je jouw middelbare schoolkennis van wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde kunt toepassen. En in het derde onderdeel wordt getoetst hoe je ideeën ontwikkelt, verwerkt en schriftelijk kunt communiceren.

Tweede ronde

De tweede ronde van de selectie bestaat ook weer uit drie onderdelen. Voor het eerste onderdeel schrijf je een personal statement en licht je dit toe in een gesprek. Verder moet je een slecht nieuws gesprek voeren met een simulatiepatiënt. Dit vond ik best een lastige opgave. Je moet een patiënt slecht nieuws vertellen, bijvoorbeeld dat er (opnieuw) geopereerd moet worden of dat er een diagnose is gesteld die vervelend is voor de patiënt.

Intake met patiëntHierbij moet je empathie tonen en jezelf dus echt inleven in de patiënt. Maar tegelijkertijd moet je het gesprek ook kort houden. Dat is voor een doorgewinterde arts al lastig, laat staan voor een aanstaande Geneeskundestudent van achttien! Helaas had ik hiervoor dan ook de laagste score van alle onderdelen. En last but not least moet je in een laatste gesprek omschrijven hoe je in een probleemsituatie zou handelen.

Score berekening

Tot slot wordt er een eindscore berekend. Deze bestaat voor 70% uit de score die is behaald in ronde één en voor 30% uit de score die is behaald in ronde twee. De 315 studenten met de hoogste scores worden aangenomen.

Mijn ervaringen

Ik heb zelf twee keer meegedaan aan de decentrale selectie voor de Universiteit Leiden. De eerste keer haalde ik wel de tweede ronde maar hoorde mijn eindscore helaas niet tot de 315 hoogste. Dit was in mijn examenjaar VWO. Helaas was er toen nog niet de mogelijkheid om de decentrale selectie vanuit Curaçao te volgen. Dus ik moest twee keer overvliegen naar Nederland om de BMAT en de gesprekken van de tweede ronde bij te wonen.

Eindelijk toegelaten

De tweede keer dat ik meedeed aan de decentrale selectie woonde ik in Nederland. Ik was na mijn examenjaar verhuisd en heb toen een jaar psychologie gestudeerd. Naast de studie psychologie richtte ik mij dit jaar ook op de voorbereiding van de decentrale selectie. Een van de punten die ik had voorbereid was uiteraard het slecht nieuws gesprek. Dat heb ik geoefend met een bevriende huisarts.

Psychologie Geneeskunde

Met deze voorbereiding, zonder jetlag en zonder eindexamen stress heb ik toen de decentrale selectie behaald met een eindscore die mij rangnummer 137 gaf. Toen ik dat nieuws kreeg was ik zo blij! De studie psychologie had mij alleen maar meer doen realiseren dat ik echt Geneeskunde wilde studeren.

Mocht je als aanstaande student vragen hebben over Geneeskunde studeren in Leiden, stuur mij dan gerust een email op: anoukvdb@outlook.com

Anouk van den Berg met stethoscoop