Representation matters

Dit is de eerste gastblog van Amber Maxwell, beleidsondersteuner bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag. Deze website, Care Caribbean, is voortgekomen uit een samenwerking tussen het ministerie en WeConnect.

Ik ben Amber en ik kom uit One Happy Island, Aruba! Ik ben een Caribische young professional in Nederland die zich inzet voor de gezondheidszorg op onze eilanden. In deze blog deel ik graag mijn passie met jullie. Passie voor onderzoek, specifiek binnen de zorg.

Gastblog 1 van Amber Maxwell, Februari 2021

One happy Island, Aruba

Maastricht

Vanuit Aruba heb ik Maastricht gekozen als studiestad. Daar heb ik mijn bachelor “Biomedische Wetenschappen” gehaald en nog twee masters kort daarna: “Healthcare policy, innovation and management” en “Global Health”. Allemaal aan de Universiteit van Maastricht (UM).

Wat doe ik precies bij het Ministerie, als beleidsondersteuner?

Mijn werkterrein is breed; een aspect is dat ik onderzoek doe en op basis daarvan geef ik advies aan collega’s. Of ik werk aan een aantal vraagstukken die omgezet moeten worden in concrete acties. Dat klinkt abstract, ik geef twee voorbeelden.

E-health

Neem het thema E-health; ik onderzoek hoe de zorg op onze eilanden toegankelijker kan worden. Hoe krijg je de juiste zorg bij de patiënt? Wat is er mogelijk met teleconsulting, dus medisch consult op afstand? Dit heeft tijdens de Coronacrisis een enorme vlucht genomen in Nederland. Het zou goed zijn als dit ingevoerd wordt ook voor de reguliere zorg op de eilanden.

Seksuele gezondheid

Een tweede thema waar ik mij mee bezig houd is seksuele gezondheid. Daar hebben we allemaal mee te maken. Bij ons in de Cariben is het nog een taboe. Wij werken aan een platform dat evidence based is en dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Jongeren moeten op het platform terecht kunnen met vragen. Want als je ermee blijft zitten heeft dat ook gevolgen voor jouw mentale gezondheid. Met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken we de mogelijkheden.

“Representation matters”

Waarom vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor het Caribisch gebied?

Ik kom zelf uit Aruba en representation matters! Onze gezichten moeten ook aan de Europese kant van de oceaan te zien zijn. Wij Caribische mensen moeten elkaar helpen. Met mijn Caribische roots ben ik gewend om flexibel te zijn, mij snel aan te passen en een nieuwe omgeving goed te begrijpen. Ik zou andere Caribische professionals zeker aanraden bij een ministerie te gaan werken. Je leert de overheid echt van binnenuit kennen en daarmee ook de relaties tussen de eilanden en Nederland. Aruba werkt weer totaal anders dan Bonaire en dan bijvoorbeeld Statia, heb ik tijdens mijn buitenlandse ervaringen geleerd.

TOP Trainee

Bonaire heb ik leren kennen als TOP Trainee. September 2018 ben ik daar gestart aan het TOP Traineeship Bonaire, een werk-leertraject van twee jaar, speciaal voor Caribische young professionals. Ik werd trainee bij het zorgverzekerings-kantoor BES (ZVK), onderdeel van het Ministerie van VWS. Mijn grootste project was om samen met mijn team, een pilot voor borstkankerscreening ontwikkelen. Daarbij moet je altijd afvragen: wat neem je over van de praktijk uit Nederland en wat werkt specifiek op de eilanden? Het RIVM zet die pilot nu om in iets structureels. Daar ben ik trots op.

Kiezen voor een studie in de zorg

Ja natuurlijk! Een website als Care Caribbean kan je daarbij helpen; kijk wat bij jou past en wat een specifieke studie precies inhoudt. Het is lastig om je daar een voorstelling van te maken als scholier. Geneeskunde kan intimiderend zijn door de veelheid aan opleidingen. In de filmclips, blogs en verhalen op de site kun je zien: ik kan het ook. Dat is bemoedigend.

Toekomst

Tot slot wil ik meegeven: Corona is geen one time thing. Er zullen meer infectieziekten komen. Hopelijk zijn we daar in de toekomst beter op voorbereid. Het is mijn ambitie om ooit te promoveren en epidemioloog te worden. Mijn passie voor infectiezieken is evident geworden tijdens deze crisis. Dat is dan toch weer iets moois!

“Corona is geen one time thing”