Deryck Levens

Deryck Levens werkt als ziekenhuisapotheker en Service Line chief in het Curaçao Medical Center (CMC). Hij studeerde Farmacie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Aansluitend deed hij daar zijn specialisatie ziekenhuisfarmacie. In het oude Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) in Curaçao werd hij hoofd Ziekenhuisapotheek. In het nieuwe CMC zet hij die functie voort.